Disclaimer

Wij van Wanderstock waarderen jou als bezoeker en willen daarom zo transparant mogelijk zijn over onze werkwijze en het gebruik van persoonsgegevens. 

Wij streven ernaar om de inhoud zo actueel mogelijk te houden en je te voorzien van de juiste informatie. Ondanks alle inspanningen om dit te doen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Wanderstock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enige opzicht verband houdt met het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Wanderstock behoudt zich het recht om wijzingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle teksten zijn uitsluitend door ons geschreven en is beschermd door auteursrecht. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Mocht je menen rechten te kunnen ontlenen aan onze inhoud, laat dit ons zo spoedig mogelijk weten. 

Foto’s zijn uitsluitend door onszelf gemaakt of door vrienden, waarvoor toestemming is gevraagd. Voor het maken van afbeeldingen anders dan een foto maken wij soms (maar zo min mogelijk) gebruik van rechtenvrije afbeeldingen of stock foto’s.

GEDRAGSREGELS

Wij van Wanderstock vinden het leuk als je een reactie of een bericht achter laat. Is jouw reactie ongepast? Dan behoudt Wanderstock zich het recht deze te verwijderen. Onder ongepaste reacties verstaan wij onder andere: spam, ongepast taalgebruik, discriminerende uitlatingen en uitlatingen die in strijd zijn met de wet. 

HYPERLINKS

Wanderstock bevat hyperlinks naar andere websites. Dit zijn uitsluitend websites van diensten of producten waar wij zelf helemaal achter staan.

COOKIEBELEID

Wij vinden het leuk om te weten hoeveel mensen onze blog lezen en statistieken die hiermee te maken hebben. Daarom gebruiken wij tools om deze statistieken te gebruiken.